СЪБИТИЯ

 • Дунавското наследство като ресурс за туризъм

  2021-08-30 17:08:00
  Две срещи се организират в рамките на проект DANUrB+ (DANube Urban Brand/ Градски бранд Дунав+). още...
 • 1-ви Фестивал на сетивата "DANUBE EXPERIENCE" - отложен

  2021-08-10 18:16:00
  11-12 септември 2021 г., гр. Силистра още...
 • Лятно училище по археология във Виминациум (Сърбия)

  2021-06-01 16:22:00
  От името на партньорите по проект "Жив Дунавски Лимес" (Living Danube Limes), финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020 г., Институт по археология, Белград, имаме удоволствието да ви поканим да участвате в предстоящото Лятно училище по археология във Виминациум (Сърбия). още...
 • Покана за Общо събрание на АДО "Дунав"

  2021-05-21 15:40:00
  ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА  ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДО „ДУНАВ“   ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел – Асоциация на дунавските общини „Дунав“ (АДО „Дунав“) със седалище и адрес на управление: гр. Белене, община Белене, област Плевен, пл. „България“ № 23, ет. 7, на основание чл. 26 ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1, т. 1 от Устава на  Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 25 юни 2021 г. (петък), от 13:00 ч., в зала &bd още...
 • Уебинар за декарбонизиране на интелигентните градове

  2021-03-15 15:16:00
  АДО "Дунав" участва в уебинар на тема „Климатът се нуждае от действие“, част 2: "Декарбонизиране на интелигентните градове: пътища към пристанищни и летищни градове с нетни нулеви емисии". още...
 • Уъркшоп за представяне на добра практика: Карнунтум, Австрия

  2021-03-11 12:55:00
  От 22 до 26 март ще се проведе онлайн уъркшоп по проект "Living Danube Limes" (Програма за транснационално сътрудничество "Дунав") на тема: "Подобряване на обектите чрез жива история и стимули за виртуална реалност". още...
 • Онлайн уъркшоп "От археологически находки до реконструкция"

  2020-12-11 15:58:00
  На 14 декември 2020 г. ще се проведе онлайн уъркшоп на тема "От археологически находки до реконструкция: предизвикателствата при реконструкцията на римски патрулен кораб (lusoria) и "Danuvina Alacris" в рамките на проект "Жив Дунавски Лимес", финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество "Дунав". още...
 • ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДО "ДУНАВ"

  2020-06-22 12:49:00
  ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА  ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДО „ДУНАВ“     ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ   Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел – Асоциация на дунавските общини „Дунав“  (АДО „Дунав“) със седалище и адрес на управление: гр. Белене, община Белене, област Плевен, пл. „България“ № 23, ет. 7, на основание чл. 26 ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1, т. 1 от Устава на  Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 24 юли 2020 г., от 11 още...
 • Отмяна на Общото събрание на АДО "Дунав"

  2020-03-09 14:42:00
  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Предвид форсмажорните обстоятелства, възникнали на територията на Община Плевен и потвърдени случаи на COVID-19, и във връзка с писмо №РД-92-2329-2/09.03.2020 г. от г-н Георг Спартански, Кмет на Община Плевен, цитиращо Заповеди №РД-01-117/08.03.2020 г. и №РД-01-118/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед №РД-10-254 08.03.2020 г. на Кмета на Община Плевен, Общото събрание на АДО „Дунав“, свикано на 20 март 2020 г., от 11:00 ч., в зала „Гена още...
 • Покана за Общо събрание на АДО "Дунав"

  2020-02-17 17:00:00
  ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДО „ДУНАВ“   ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел – Асоциация на дунавските общини „Дунав“  (АДО „Дунав“) със седалище и адрес на управление: гр. Белене, община Белене, област Плевен, пл. „България“ № 23, ет. 7, на основание чл. 26 ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1, т. 1 от Устава на  Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 20 март 2020 г., от 11:00 ч, в зала „Гена Ди още...