ДУНАВСКИ ИНСТИТУТ

Име на проекта

Дунавски институт за мрежи за развитие,  насърчаване на чужди инвестиции  и позитивна регионална идентичност и образ

Програма

Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния–България“ 2007–2013 г.

Водещ партньор

Асоциация на Дунавските общини „Дунав“

Партньори

Фондация за демокрация, култура и свобода, клон Кълъраш

Продължителност

18 месеца

Бюджет

€ 919,867.00

ЕФРР

€ 780,231.19

Национално съфинансиране

Румъния – € 38,391.60

България – € 81,191.11

Собствено участие

€ 20,053.10

Описание на проекта

Главната цел на проекта е изграждането на обща мрежа за развитие и насърчаване на чуждестранни инвестиции и местните бизнес инициативи с подкрепата на местните власти в трансграничната зона Румъния-България. Конкретните цели са: 1. Стратегическо планиране на капацитета и консолидиране на трансграничните ресурси; 2. Създаване на тематични мрежи и 3. Насърчаване на положителна регионална идентичност и образ чрез ИКТ платформата на Дунавския институт.

Основните дейности са: обособяване на Дунавския институт, разработване на две проучвания, свързани с чуждестранни инвестиции; база данни с чуждестранни инвестиции и местни и национални заинтересовани от привличането на чуждестранни инвестиции институции, както и разработването на три тематични наръчника.

 

Последни новини

Събития

Банери