INTERREG 2014-2020

Име на проекта

 

 

„Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодалните връзки“

                  

Програма

Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Водещ партньор

Асоциация на Дунавските общини „Дунав” (АДО)

Партньори

 

Фондация "Група за екологична инициатива и устойчиво развитие"

гр. Крайова (Румъния)

Продължителност

24 месеца

Бюджет

€ 1,428,765.73

ЕФРР

€ 1,214,450.87

Национално

съфинансиране

България – € 122,664.72

Румъния – € 63,074.82

Собствен принос

€ 28,575.32

Описание на проекта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основната цел на проекта е значително да подобри процеса на планиране, разработка и координация на трансграничната транспортна система за по-добро свързване с TEN-T мрежата в трансграничния регион. Предвиждат се инвестиции в експертно предварително изследване; създаване и приемане на стратегически документ за оптимизация на транспортната система чрез използване на интермодалните транспортни връзки в трансграничния регион.

Основните дейности в обхвата на проекта са:

- изработване на предварително проучване на състоянието на интермодалните възли и потенциал им да оптимизират и усъвършенстват TEN-T мрежата в региона;

- приемане на съвместна стратегия за усъвършенстване на TEN-T мрежата чрез повишаване на капацитета на интермодалните възли;

- консултации със заинтересованите страни и експертната общност:

  • кръгли маси: 4 в Румъния и 4 в България.

Изпълнението на целите, които проектът си поставя, следва да доведат до добре планирано и устойчиво развитие на транспортната инфраструктура и организация на транспортните мрежи по отношение на четирите вида пътнически и товарен транспорт: пътен, воден, въздушен и железопътен.

Краен резултат от проекта е оптимизиране на транспортната свързаност на целия регион, както и подобряване на съвместните действия на румънските и българските институции при формирането на транспортни политики и вземане на решения за инвестиции.

 

 

 

 

 

 

 

Последни новини

Събития

Банери