INTERREG 2014-2020

Име на проекта

 

 

„Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодалните връзки“

                  

Програма

Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Водещ партньор

Асоциация на Дунавските общини „Дунав” (АДО)

Партньори

 

Фондация "Група за екологична инициатива и устойчиво развитие"

гр. Крайова (Румъния)

Продължителност

24 месеца

Бюджет

€ 1,428,765.73

ЕФРР

€ 1,214,450.87

Национално

съфинансиране

България – € 122,664.72

Румъния – € 63,074.82

Собствен принос

€ 28,575.32

Описание

на

проблема

 

 

 

 

 

 

 

 

Един от основните проблеми на трансграничния регион Румъния – България е липсата на добра свързаност между четирите вида транспорт (автомобилен, воден, железопътен и въздушен) в трансграничния регион Румъния-България. Транспортната мрежа във регионa не е оптимизирана, натовареността на различните видове транспорт е различна. По този начин, достъпността на региона е сериозно ограничена за бизнеса и хората. Също така, пътната инфраструктура за външен и вътрешен транспорт е силно претоварена, създават се тапи и се намалява ефективността на товарния и пътнически транспорт в трансграничния регион. Тези проблеми силно завишават разходите за бизнес, както и времето за транспортиране. Това поставя въпросите за безопасността на движение по пътищата. Допълнително, броят на пътнотранспортните произшествия, включително и с фатален изход, е много висок. Необходима е нова, гъвкава и с подобрена инфраструктура и интермодални връзки транспортна система в трансграничния регион Румъния-България.

Проектът адресира проблемите на достъпността, ефективността, екологичността и безопасността на транспортната система в региона, подобрявайки планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за по-добри връзки с TEN-T мрежата. Това се постига чрез инвестиции в съвместно българо-румънско проучване, планиране и приемане на стратегически документи за оптимизиране на транспортната система чрез подобряване на интермодалните връзки в трансграничния регион Румъния-България.

Описание на   проекта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основната цел на проекта е значително да подобри процеса на планиране, разработване и координация на трансграничната транспортна система за по-добро свързване с TEN-T мрежата в трансграничния регион. Предвиждат се инвестиции в експертно предварително изследване; създаване и приемане на стратегически документ за оптимизация на транспортната система чрез използване на интермодалните транспортни връзки в трансграничния регион.

Основните дейности в обхвата на проекта са:

- изработване на предварително проучване на състоянието на интермодалните възли и потенциал им да оптимизират и усъвършенстват TEN-T мрежата в региона (за повече информация, натиснете тук);

- приемане на съвместна стратегия за усъвършенстване на TEN-T мрежата чрез повишаване на капацитета на интермодалните възли (прочетете тук);

- консултации със заинтересованите страни и експертната общност (за повече информация, натиснете тук):

  • кръгли маси: 4 в Румъния и 4 в България.

Изпълнението на целите, които проектът си поставя, следва да доведат до добре планирано и устойчиво развитие на транспортната инфраструктура и организация на транспортните мрежи по отношение на четирите вида пътнически и товарен транспорт: пътен, воден, въздушен и железопътен.

Краен резултат от проекта е оптимизиране на транспортната свързаност на целия регион, както и подобряване на съвместните действия на румънските и българските институции при формирането на транспортни политики и вземане на решения за инвестиции.

За допълнителна информация, може да разгледате брошурата на проекта.

 

 

 

 

 

 

Последни новини

Събития

Банери