ДУНАВСКИ ДОМ

Име на проекта

Дунавски дом – регионална идентичност за икономическо развитие

Програма

Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния–България“ 2007–2013 г.

Водещ партньор

Фондация за демокрация, култура и свобода, клон Кълъраш

Партньори

Асоциация на Дунавските общини „Дунав“

Продължителност

18 месеца

Бюджет

€ 960,379.20

ЕФРР

€ 814,593.64

Национално съфинансиране

Румъния – € 112,215.48

България – € 12,633.82

Собствено участие

€ 20,936.26

Описание на проекта

Обща цел е икономическо развитие на трансграничната зона Румъния-България чрез промотиране на брандови продукти, подчертаващи регионалната идентичност.

Специфични цели:

  1. Определяне на брандовите продукти, подчертаващи регионалната идентичност на трансграничната зона Румъния-България.
  2. Развитие на бизнес инфраструктурата и сътрудничество в трансграничната зона Румъния-България.
  3. Маркетинг на продуктите, подчертаващи регионалната идентичност на региона.
 

 

Последни новини

Събития

Банери