СЪБИТИЯ

Втори уъркшоп в рамките на проект EcoDaLLi

2023-08-01 15:56:00 Видяна: 513 Коментари: 0

На 22 август в австрийската столица Виена ще се проведе втори уъркшоп за ангажиране на заинтересованите страни по проект EcoDaLLi, финансиран по Програма "Хоризонт Европа". Събитието ще събере заинтересовани страни от бизнеса, академичните среди, публичния сектор и гражданското общество, за да обсъдят нуждите, предизвикателствата, взаимовръзките и пропуските между местните и регионалните стратегии за възстановяване и опазване на Горен Дунав. Ще бъде дискутирана и рамката на ниво ЕС, свързана с Мисия "Да възстановим нашите океан и води" на ЕК, както и Хартата на Мисията до 2030 г.

Освен това заинтересованите страни ще обсъдят как да се даде възможност за по-ефективно управление в подкрепа на прилагането на т.нар. Дунавски фар и пространствените политики, които интегрират подходи, базирани на екосистемите. Концепцията за Жива лаборатория EcoDaLLi за Горен Дунав (Living Lab) ще бъде представена и заинтересованите страни ще обсъдят как да ангажират допълнително тази общност с цел подпомагане на положителното въздействие на местно, трансгранично и транснационално ниво в рамките на Дунавския басейн, с ясен принос към основната цел на Мисията: възстановяване на морски и сладководни екосистеми и изпълнение на Хартата.

Проектът EcoDaLLi има за цел да централизира структурите за управление на река Дунав по отношение на иновативни решения за подобрено екологично възстановяване, защита и опазване на басейна на река Дунав, делтата на река Дунав и региона на Черно море. 

Регистрацията за събитието е отворена до 14 август 2023 г. на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6wfLEkHhPO7qj3QU6b4xUHRYKYlHeTKc0XdsRA78u99gf3w/viewform?fbclid=IwAR0VI4LcqzMgRTDj7ArSF1Uhc2Fm1-AkW5QSEWo-EoKGt5akFOgBbsROg30

НАПИШИ КОМЕНТАР