СЪБИТИЯ

 • Онлайн уъркшоп "От археологически находки до реконструкция"

  2020-12-11 15:58:00
  На 14 декември 2020 г. ще се проведе онлайн уъркшоп на тема "От археологически находки до реконструкция: предизвикателствата при реконструкцията на римски патрулен кораб (lusoria) и "Danuvina Alacris" в рамките на проект "Жив Дунавски Лимес", финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество "Дунав". още...
 • ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДО "ДУНАВ"

  2020-06-22 12:49:00
  ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА  ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДО „ДУНАВ“     ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ   Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел – Асоциация на дунавските общини „Дунав“  (АДО „Дунав“) със седалище и адрес на управление: гр. Белене, община Белене, област Плевен, пл. „България“ № 23, ет. 7, на основание чл. 26 ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1, т. 1 от Устава на  Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 24 юли 2020 г., от 11 още...
 • Отмяна на Общото събрание на АДО "Дунав"

  2020-03-09 14:42:00
  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Предвид форсмажорните обстоятелства, възникнали на територията на Община Плевен и потвърдени случаи на COVID-19, и във връзка с писмо №РД-92-2329-2/09.03.2020 г. от г-н Георг Спартански, Кмет на Община Плевен, цитиращо Заповеди №РД-01-117/08.03.2020 г. и №РД-01-118/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед №РД-10-254 08.03.2020 г. на Кмета на Община Плевен, Общото събрание на АДО „Дунав“, свикано на 20 март 2020 г., от 11:00 ч., в зала „Гена още...
 • Покана за Общо събрание на АДО "Дунав"

  2020-02-17 17:00:00
  ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДО „ДУНАВ“   ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел – Асоциация на дунавските общини „Дунав“  (АДО „Дунав“) със седалище и адрес на управление: гр. Белене, община Белене, област Плевен, пл. „България“ № 23, ет. 7, на основание чл. 26 ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1, т. 1 от Устава на  Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 20 март 2020 г., от 11:00 ч, в зала „Гена Ди още...
 • Кръгова икономика и устойчиво развитие на Балканите

  2019-05-23 14:28:00
  Представяне на Бяла книга още...
 • Покана за Общо събрание на АДО "Дунав"

  2019-05-20 15:51:00
    ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДО „ДУНАВ“   ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел Асоциация на дунавските общини „Дунав“ (АДО „Дунав“), със седалище и адрес на управление гр. Белене, община Белене, област Плевен, пл. „България“ № 23, ет. 7, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1, т. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 21.06.2019 г., от 13:00 часа, на адрес: гр. Русе, общи още...
 • Семинар на експерти от Дунавска перла Регион Русе

  2019-05-20 11:06:00
  Експерти от четири общини – Русе, Силистра, Тутракан и Свищов – се събират на семинар в Тутракан на 21-22 май 2019, за да обсъдят резултатите от създаването на дунавската перла Регион Русе като дестинация, прилагаща концепцията за устойчивата мобилност в туризма. още...
 • Социални аспекти на мобилността

  2018-09-21 16:28:00
  Покана за конференция и кръгла маса още...
 • Обучение по градска мобилност за общински служители

  2018-08-20 14:44:00
  Клуб "Устойчиво развитие на гражданското общество", съвместно с Община Варна, канят общински служители за участие в 4-дневно обучение по въпросите на планирането на устойчива мобилност. още...
 • Регистрирайте се за 7-мия Годишен форум на Дунавската стратегия

  2018-08-01 16:49:00
  Oт днес е активна регистрацията за участие в 7-мия Годишен форум на Дунавската стратегия, който тази година ще се проведе на 18 и 19 октомври в гр. София. още...