СЪБИТИЯ

Първа регионална среща по проект DaWetRest

2024-04-24 14:46:00 Видяна: 168 Коментари: 0

Българските партньори по международния проект „Възстановяване на дунавски влажни зони и заливни равнини чрез системни, ангажирани с общността и устойчиви, иновативни дейности“ (DAnube WETlands RESToration) ще проведат първа регионална среща с представители на местната власт и заинтересовани страни, която ще се проведе на 25 април 2024 г., от 14:00 до 18:00 ч, в Природонаучен музей – Резерват „Сребърна“, с. Сребърна, Община Силистра. Събитието се организира от Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българска академия на науките, Асоциация на дунавските общини „Дунав“, Русенски университет "Ангел Кънчев", Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе и Скортел ООД.

В рамките на събитието фокусът ще бъде поставен върху възстановяването на влажните зони и управлението на биоразнообразието по поречието на Долен Дунав, по-конкретно на избрания пилотен обект в България – защитена местност „Калимок-Бръшлен“.

 

НАПИШИ КОМЕНТАР