EVOLUTION

Име на проекта

EVOLUTION - Социално-икономически условия и оценка на трансграничната област Румъния - България в периода 2009-2015 г. 

Програма

Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния–България“ 2007–2013 г.

Главен партньор

Фондация за демокрация, култура и свобода, клон Кълъраш

Партньори

Асоциация на Дунавските общини „Дунав”

Камара на търговията, промишлеността и селското стопанство, Кълъраш

Продължителност

66 месеца

Бюджет

€ 5,979,460.00

ЕФРР

€ 5,071,777.98

Национално съфинансиране

Румъния – € 748,543.89

България – € 28,785.90

Собствено участие

€ 4,827.17

Описание на проекта

Стратегическият проект EVOLUTION допринася за постигане на общата цел на Програмата за трансгранични сътрудничество "Румъния-България" 2007-2013 г. „да сближи хората, общностите и икономиките на трансграничната област Румъния-България, за да участват в съвместното развитие на област на сътрудничество, като използват своите човешки, природни и екологични предимства по един устойчив начин.”

Създаденият модел (статистико-социологически) ще направи възможно познаването на настроенията и позициите на гражданите, както и идентифицирането на най-ефективните решения за тяхното сближаване и за развитие на съвместни проекти и дейности, по този начин допринасяйки за постигането на общата цел на Програмата. 

Целите на проекта се постигат чрез:

  • Подкрепа за разработка на ИКТ-базирани трансгранични информационни ресурси, сътрудничество и нетуъркинг
  • Разширяване на достъпа на общността до трансграничните информация и комуникации
  • Подобряване на публичната осведоменост по отношение на управлението и опазването на околната среда
  • Подкрепа за споделяне на информация за възможности за трансгранична заетост
  • Подкрепа за развитието на гражданското общество и местните общности
 

 

Последни новини

Събития

Банери