SPATIAL

Име на проекта

SPATIAL - Общи приоритети за развитие и стратегически проекти за трансграничната зона Румъния–България 

Програма

Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния–България“ 2007–2013 г.

Водещ партньор

Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Румъния

Партньори

Министерство на регионалното развитие и благоустройството – България

Румънска асоциация за електроника и софтуер индустрия

Център за консултантски услуги и управление на проекти – Европроект

Националната администрация за мелиорация

Областна администрация – Плевен

Агенция за развитие на човешките ресурси

Сдружение „Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе“

Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – Екорегиони

Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ)

Община Велико Търново

Асоциация на Дунавските общини „Дунав“

Продължителност

24 месеца

Бюджет

€ 6,889,500.70

ЕФРР

€ 5,818,872.31

Национално съфинансиране

Румъния – € 470,280.70

България – € 425,354.39

Собствено участие

€ 174,993.31

Описание на проекта

Този проект дава общ и интегриран подход за цялата област, включена в обхваата на Програмата. Проектът не се ограничава до административни граници, а се обръща към специфична функционална област и прехвърля националните граници.

Този проект е разработен от румънското Министерство на регионалното развитие, с участието на общо 12 партньори. Той предвижда провеждането на различни изследвания и създаване на стратегии и планове на регионално ниво, свързани с устройството на територията и териториалното развитие, както и на ниво Програма за трансгранично сътрудничество. Участието на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав” е свързано с изготвянето на проучване за Дунавски панорамен път, подготовката и издаването на промоционални материали и срещи с местните власти. 

По проекта се създава и Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничната зона. Тази стратегия може да се използва като по-фокусирана част от стратегията на ЕС за Дунавския макрорегион. Проектът подпомага България и Румъния при подготовката им за настоящия програмен период (2014-2020) чрез идентифициране и приоритизиране на интервенциите с голямо значение за трансграничния район във връзка с контекста на приоритетите за развитие на ЕС.

 

 

Последни новини

Събития

Банери