INTERREG 2014-2020

Име на проектa

 

„Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“

                       

                       

Програма

Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Водещ партньор

Асоциация на Дунавските общини „Дунав” (АДО)

Партньори

„Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие” - Констанца (CCINA)

гр. Констанца (Румъния)

Продължителност

24 месеца

Бюджет

€ 908,408.15

ЕФРР

€ 772,146.93

Национално

съфинансиране

България – € 92,246.98

Румъния – € 25,846.08

Собствен принос

€ 18,168.16

Описание на проекта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целта на проекта е да се увеличи устойчивото използване на общото културно наследство в рамките на трансграничния регион чрез развитие и промоциране на интегриран туристически продукт в областта на историческото културно наследство: Маршрут „Римска граница в трансграничния регион Румъния- България”.

Основните дейности в обхвата на проекта са:

- изготвяне на предварително проучване на обектите на римското наследство в региона;

- създаване на стратегия за развитие и усъвършенстване и на стратегия за маркетинг на туристическия продукт в областта римското наследство;

- дизайн и изработка на промоционални материали на маршрута;

- консултации със заинтересованите страни и експертната общност:

  • кръгли маси: 8 в Румъния и 8 в България
  • една двудневна конференция: в България и в Румъния.

Изпълнението на целите, които проектът си поставя, ще доведе до развитие на културния туризъм в региона с очакван резултат- общ туристически продукт, който ще бъде най-добрият способ за пълно оползотворяване на културните активи в областта на римското наследствов региона. Проектните дейности предвиждат приобщаването на различни заинтересовани страни, в т.ч. културни и творчески индустрии, медии, туристически агенции и туристически оператори.

Целта е проекта е да допринесе за общото икономическо развитие на трансграничния регион. Чрез привличането на голям брой нови туристи ще се създаде по-добра пазарна среда за местните бизнеси и по-големи стимули за инвестиране в подобряването на туристическата инфраструктура в региона. Това ще бъде тласък за местната икономика и ще доведе до по-високо равнище на заетост.

 

 

 

Последни новини

Събития

Банери