INNOGATE 21

Име на проекта

INNOGATE 21 - Сътрудничество в изследванията, развитието и иновациите за икономическо и социално развитие на трансграничната зона Румъния–България 

Програма

Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния–България“ 2007–2013 г.

Водещ партньор

Фондация за демокрация, култура и свобода, клон Кълъраш

Партньори

Асоциация на Дунавските общини „Дунав“

Асоциация за трансгранично сътрудничество и развитие „Дунавска Добруджа“

Продължителност

10 месеца

Бюджет

€ 924,271.48

ЕФРР

€ 783,967.08

Национално съфинансиране

Румъния – € 113,774.89

България – € 6,380.40

Собствено участие

€ 20,149.11

Описание на проекта

Общата стратегическа цел на проекта е да съберат на едно място целеви групи от трансграничния регион Румъния–България за участие в съвместното развитие в областта на сътрудничеството, като се използват човешки, природни и екологични ресурси.

Проектът обединява целеви заинтересовани страни от трансграничния бизнес, изследователски сектори и местната администрация по поречието на река Дунав и работи, за да установи сътрудничество между тях. Чрез съвместни семинари проектът подобрява капацитета и информираността за достъпни технологични иновации. 

Проектът се фокусира върху насърчаването на екологосъобразни иновации, като помага на трансграничните бизнеси и изследователски сектори да прилагат технологии, които да използват природните ресурси по устойчив начин.

Проектът дава възможност на целевите групи да предприемат съвместни усилия, които да окажат влияние върху средата за дългосрочен и устойчив растеж на целия район. Също така, той популяризира целия Дунавски регион като регион на иновации и трансфер на технологии.

 

 

Последни новини

Събития

Банери