INTERREG 2014-2020

Име на проекта

 

„Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България“

                      

Програма

Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Водещ партньор

Асоциация на Дунавските общини „Дунав” (АДО)

Партньори

Фондация „Жива природа”

гр. Кълъраш (Румъния)

Продължителност

24 месеца

Бюджет

€ 1,347,194.38

ЕФРР

€ 1,145,115.22

Национално

съфинансиране

България – € 125,066.05

Румъния – € 50,069.22

Собствен принос

€ 26,943.89

Описание на проекта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основната цел на прoекта е значителното подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион чрез разработване на съвместно институциализирано партньорство. Предвижда се формулирането на устойчива съвместна българо-румънска политика за управление на риска, базирана на експертиза и технологични достижения, с  ясни ангажименти на компетентните институции, както и механизъм за актуализация и усъвършенстване на политиките за управление на риска.

Основните дейности в обхвата на проекта са:

- провеждане на две социологически изследвания относно оценката на качеството на управлението на риска от прекомерна популация на насекоми в трансграничния регион;

- предварително проучване на състоянието на проблема в региона и идентифициране на рисковите зони; изследване на  добри практики за съвместен контрол над популацията на насекоми;

- изработване на съвместна стратегия за управление на риска;

- създаване на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска;

- изработване на ГИС на застрашените територии;

- консултации със заинтересованите страни и експертната общност:

  • кръгли маси: 8 в Румъния и 6 в България
  • една финална конференция в България.

Резултат от проекта ще бъде създаването на съвместно институциализирано патрньорство за управление на риска, свързан с разпространението на популацията на комари, кърлежи и други насекоми в трансграничния регион. Проектът ще създаде и механизъм, включващ сигурен и ефективен процес на дезинсекция – съвместен анализ на климатичните условия, идентифициране на рисковите райони, методи на координация при третирането против насекоми.

Проектът ще допринесе за цялостното икономическо развитие на трансграничния регион. Здравето и сигурността на гражданите са ключови предпоставки за икономически растеж, а съвместното партньорство за контрол на популацията на насекоми ще допринесе за ефективен, устойчив и сигурен механизъм за превенция на епидемии и намаляване на риска.

 

 

 

 

Последни новини

Събития

Банери