СЪБИТИЯ

 • EcoDaLLi събития в гр. Тулча, Румъния

  2024-05-03 15:04:00
  Станете част от събитията, наречени "живи лаборатории/living labs" за Долен Дунав и Дунавската Делта, организирани по проект EcoDaLLi Project, в който участва и Асоциация на дунавските общини „Дунав“! още...
 • Първа регионална среща по проект DaWetRest

  2024-04-24 14:46:00
  Българските партньори по международния проект „Възстановяване на дунавски влажни зони и заливни равнини чрез системни, ангажирани с общността и устойчиви, иновативни дейности“ (DAnube WETlands RESToration) ще проведат първа регионална среща с представители на местната власт и заинтересовани страни, която ще се проведе на 25 април 2024 г., от 14:00 до 18:00 ч, в Природонаучен музей – Резерват „Сребърна“ още...
 • Покана за Общо събрание на АДО "Дунав"

  2024-02-13 16:59:00
  Управителният съвет на АДО "Дунав" свиква Общо събрание на Сдружението на 14 март 2024 г., от 11:30 ч, в Зала 26 на Община Белене, ул. „България“ №35, гр. Белене. още...
 • Покана за 3-ти и 4-ти уъркшоп по проект EcoDaLLi

  2023-09-25 17:03:00
  АДО „Дунав“ отправя покана за участие в уъркшоп за заинтересовани страни в рамките на проект EcoDaLLi, финансиран по Програма „Хоризонт Европа“. Той ще се проведе в две сесии - за Среден и Долен Дунав. още...
 • Втори уъркшоп в рамките на проект EcoDaLLi

  2023-08-01 15:56:00
  На 22 август в австрийската столица Виена ще се проведе втори уъркшоп за ангажиране на заинтересованите страни по проект EcoDaLLi, финансиран по Програма "Хоризонт Европа". Събитието ще събере заинтересовани страни от бизнеса, академичните среди, публичния сектор и гражданското общество, за да обсъдят нуждите, предизвикателствата, взаимовръзките и пропуските между местните и регионалните стратегии за възстановяване и опазване на Горен Дунав. Ще бъде дискутирана и рамката на ниво ЕС, свързана с Мисия "Да възстановим нашите океан и води" на ЕК, к още...
 • ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДО "ДУНАВ"

  2023-03-27 15:14:00
  Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел – Асоциация на дунавските общини „Дунав“ (АДО „Дунав“) със седалище и адрес на управление: гр. Белене, община Белене, област Плевен, пл. „България“ № 23, ет. 7, на основание чл. 26 ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1, т. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 28 април 2023 г. (петък), от 12:00 ч., в зала „Дунав“ на х-л Дръстър, ул. „Капитан Мамарчев“ № 10, гр. Силистра. още...
 • Иновативни решения за гражданско участие в енергийния преход

  2023-03-14 15:38:00
  Експертна, виртуална дискусия, организирана от Центъра за изследване на демокрацията, съвместно с Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, с фокус върху „Иновативни решения за насърчаване на гражданското участие в енергийния преход“, се проведе на 16 февруари 2023 г. В събитието се включиха експерти и представители на национални, регионални и местни институции от Северозападния и Северния централен район, които обсъдиха възможностите и пречките пред гражданското участие в енергийния сектор в България. още...
 • „Дунавски лимес като устойчива бранд дестинация“

  2022-11-01 13:07:00
  Международната конференция „Дунавски лимес като бранд дестинация“ е посветена на популяризирането на Долнодунавския лимес и подкрепя вписването му в Списъка на културното наследство на ЮНЕСКО. още...
 • Търсят се гребци за реконструиран римски кораб Danuvina Alacris

  2022-08-29 17:58:00
  Ако сте любител на река #Дунав, имате интерес към римското културно-историческо наследство и обичате приключенията, тази покана е идеална за вас! още...
 • Покана за Общо събрание на АДО "Дунав"

  2022-05-13 16:09:00
  Общото събрание на Сдружението се свиква на 16 юни 2022 г. (четвъртък), от 15:00 ч., в зала 26 на Община Белене, ул. „България“ № 35, гр. Белене. още...