СЪБИТИЯ

 • Заключителна конференция по проект LIMES

  2017-12-16 22:33:00
  Заключителната конференция е двудневна и се организира в гр. Русе (България) и гр. Констанца (Румъния). още...
 • Кръгли маси за приоритетите в транспорта

  2017-12-04 10:25:00
  Покана за участие в кръгла маса по проект „Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния - България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодални връзки“ още...
 • Висше образование за интелигентна специализация

  2017-11-15 09:29:00
  На 15 ноември 2017 г. от 11:00 ч, в Дунавски институт (гр. Русе, бул. Скобелев 31, бл. "Българска роза") ще се проведе среща на тема "Висше образование за интелигентна специализация". Събитието се организира в рамките на едноименен проект на Съвместния изследователски център към Европейската комисия. В срещата ще вземат участие както представители на центъра и на АДО "Дунав", така и представители на местните институции и на академичната общност.  още...
 • Как да инвестираме разумно в акции на финансовите пазари?

  2017-10-27 11:01:00
  Имаме удоволствието да Ви поканим на лекция на тема "Как да инвестираме разумно в акции на световните финансови пазари?" с лектор Александър Вичев. още...
 • Покана за обсъждане на природно-туристически маршрут

  2017-09-05 15:55:00
  Русе и Белене ще домакинстват обществени и експертни обсъждания по проект "Разработване и промоциране на съвместен природно-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България" още...
 • Римското наследство ще бъде тема на кръгли маси

  2017-08-23 09:50:00
  По проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“ се създава туристически маршрут в областта на римското наследство. още...
 • Кръгли маси в Белене и Русе

  2017-07-18 11:23:00
  На първите две събития в България - в Белене и Русе, ще бъде представен новият културно-исторически туристически маршрут "Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България". още...
 • Как да подобрим транспортната система в ТГС региона

  2017-06-26 16:53:00
  Експерти и институции се включиха в дискусия за търсене на варианти за оптимизиране използването на граничния TEN-T регион Румъния-България чрез укрепване на интермодалните връзки. още...
 • Предстоят кръгли маси по проект TEN-T

  2017-06-08 17:35:00
  В рамките на проекта се изготвя предварително проучване на състоянието на проблема, свързан с неблагоприятната среда за развитие на бизнес и социално-икономическата изостаналост на региона. още...
 • Икономически форум за Източна Европа - 23.05.2017

  2017-04-25 11:07:00
  На 23.05.2017 г. в гр. Хамбург (Германия) ще се проведе 7-мият Икономически форум за Източна Европа, организиран от Асоциацията за Източна Европа. още...