RINNO

Име на проекта

РИННО – модел за повишаване на ползите от българо-румънското трансгранично сътрудничество чрез използване на научно-развойна и иновативна дейност

Програма

Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния–България“ 2007–2013 г.

Водещ партньор

Национален орган за научни изследвания

Партньори

Министерство на националното образование, Румъния

Министерство на образованието и науката

Фондация за демокрация, култура и свобода, клон Кълъраш

Асоциация на Дунавските общини „Дунав”

Продължителност

25 месеца

Бюджет

€ 2,333,364.80

ЕФРР

€ 1,979,160.03

Национално съфинансиране

Румъния – € 259,900.10

България – € 43,437.32

Собствено участие

€ 5,398.28

Описание на проекта

РИННО има стратегически характер и неговите резултати по отношение на изследователската и развойна дейност, и иновациите (И&РД&И) се очаква да имат приложение във всички области на Програмата за тансгранично сътрудничество "Румъния-България" 2007-2013 г. Той е своеобразно продължение на приключилия през 2011 г. проект INNOGATE21 и също се занимава с развитие на иновации и изследвания и цели връзки с бизнеса, малките и средните предприятия, но на едно по-глобално ниво – създаване на цялостен научно-иновативен профил на трансграничния регион България-Румъния и неговото развитие и популяризиране. 

РИННО се фокусира върху:

- Развитие на институционална рамка за подкрепа на партньорството между И&РД&И, университети, централни и местни администрации и МСП в трансграничната област Румъния-България;

- Засилено сътрудничество между И&РД&И, университети, централни и местни администрации и МСП, за да се капитализират сравнителните предимства на използването на стратегическо планиране в трансграничната област Румъния-България;

- Подкрепа на устойчиво развитие в областта чрез специфичните инструменти за ефективно използване на природните и човешки ресурси;

- Засилено икономическо и социално устойчиво развитие на трансграничната област, за да се намалят разликите с по-развитите региони в Европа.

 

 

Последни новини

Събития

Банери