ОПДУ 2014-2020

Име на проекта

Формулиране на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в сътрудничество между власти и граждани

Програма

Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Продължителност

12 месеца

Бюджет

35 461,80 лв.

Описание

на проекта

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

1. Отправяне на препоръки за по-добра регулаторна среда за формулиране/провеждане на социално-икономически политики в Дунавския регион в България като резултат от взаимодействие между власти, граждани и бизнес;

2. Принос към партньорско управление с организации на гражданите и бизнеса, които заедно с властите в региона участват в процеса на формулиране на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежието на река Дунав;

3. Принос към открито и отговорно управление в Дунавския регион в България чрез формулиране на комплексна политика.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

1. Разработване на експертно проучване на регулаторната (законодателна и институционална) и стратегическата рамка и на добрите практики като основа за съвместно формулиране на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежни територии на река Дунав;

 

За да се запознаете с експертното проучване, натиснете тук.

 

2. Проучване и определяне на потребностите/нагласите/предпочитанията на целевите групи по отношение формулирането на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав;

3. Разработване на проект на Зелена книга за интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в България.

 

Последни новини

Събития

Банери