ECODALLI

Име на проекта

ECO-system based governance with DAnube LighthouseLiving Lab for Sustainable Innovation Proceses (EcoDaLLi)

Програма

Хоризонт Европа

Продължителност

01.01.2023 – 30.06.2026

Партньори

17 партньори и 1 асоцииран партньор, 11 държави

Общ бюджет на проекта

2 684 875 EUR

Описание на проекта

Проект EcoDaLLi, който е част от Мисия „Възстановяване на нашия океан, морета и води до 2030 г.“ на Европейската комисия, ще помогне за постигане на целите за сладководни басейни на Европейския зелен пакт, интегрирайки системен подход за възстановяване, защита и опазване на целия Дунавски басейн чрез координирани действия. Основната цел на EcoDaLLi е да централизира структурите за управление на река Дунав по отношение на иновативни решения за подобрено екологично възстановяване, защита и опазване на басейна на река Дунав и нейната делта чрез насърчаване на по-силна иновационна екосистема в рамките на добре свързана система от живи лаборатории (living labs). Тази система ще бъде подкрепена от дигитален портал, напълно свързан с платформата за изпълнение на Мисията на ЕК. Иновативните решения откриват нови възможности за по-добро възстановяване на водите, като се вземат предвид аспектите на социалните иновации, намаляване на ефектите от изменението на климата и намаляване на разходите. Подобреното управление на ниво Дунавски басейн, базирано на специални инструменти на проект EcoDaLLi, ще насърчи такива иновативни решения, ще промени нагласите за възстановяване на водните екосистеми и изменението на климата и ще стимулира развитието на  вериги на стойност, базирани на екосистемни услуги. Това ще допринесе за постигане целта за декарбонизация на Зеления пакт, за по-чиста вода, подобрено състояние на околната среда, създаване на работни места в специфични райони по протежение на басейна, особено в делтата на река Дунав. EcoDaLLi ще подкрепя иноваторите да се свързват с управленски структури, осигурявайки и поддържайки мрежи чрез провеждане на живи лаборатории за съвместно създаване на знания, семинари, специално създаден дигитален портал за синергии и услуги за подкрепа на иновациите. Също така, проектът ще насърчава иноваторите да експериментират с нови решения, помагайки на иновационната екосистема да създаде кръгови услуги за устойчива синя икономика в Дунавския басейн и извън него.

За повече информация можете да посетите официалната страница на проекта: https://ecodalli.eu/index.html.

 

 

Последни новини

Събития

Банери