КРЪГЛИ МАСИ

Повишаване на осведомеността и създаване на ангажираност сред заинтересованите страни за усвояване на пълния потенциал и валоризация на римското наследство и културно-историческия туризъм за устойчивото развитие на трансграничния регион се постига чрез организиране и провеждане на кръгли маси - в България и Румъния (общо 16). В тях са поканени да участват:

 • Туристически агенции и туроператори
 • Браншови организации
 • Представители на историческите музеи
 • Историци и археолози
 • Доставчици на допълнителни туристически услуги
 • Оператори на пътувания с круизни кораби по Дунав
 • Местни власти и областни администрации  
 • Представители на културните и творчески индустрии
 • Експерти в сферата на туризма
 • НПО в сферата на туризма
 • Търговско-индустриални и промишлени камари
 • Представители на дребния и среден бизнес
 • Други

До момента са проведени 6 кръгли маси за обсъждане на предварителното проучване на римското културно-историческо наследство в трансграничния регион и на стратегиите за развитие и маркетизиране на маршрута:

 

24.11.2016 г. – гр. Констанца (Румъния)

14.12.2016 г. – гр. Видин (България)  

15.12.2016 г. – гр. Крайова (Румъния)

19.01.2017 г. – гр. Кълъраш (Румъния)

08.02.2017 г. – гр. Силистра (България)

10.02.2017 г. – гр. Русе (България)

19.06.2017 г. – гр. Кълъраш (Румъния)

21.06.2017 г. – гр. Слатина (Румъния)

 

Последни новини

Събития

Банери