ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ

1.Въведение.

2.Анализ на текущото състояние на транспортната система в българската част от трансграничния регион Румъния-България.

а) Преглед на транспортната инфраструктура (релси, пътища) и помощна инфраструктура (гари, летища, пристанища, логистични центрове).

  • Автомобилен транспорт.
  • Воден транспорт (речен, морски).
  • Железопътен транспорт.
  • Въздушен транспорт.

б) Фактически, икономически и финансов анализ на трафика: пътнически и товарен транспорт;

в) Оценка на въздействието върху околната среда;

г) Анализ на транспортната безопасност;

д) Преглед на развитието на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и установяване на мястото на трансграничния регион в нея;

е) Преглед на приложимото национално и европейско законодателство в областта на транспорта.

3.Интегриране на получените резултати с резултатите от проучването на партниращата организация за състоянието на проблема в румънската част от трансграничния регион Румъния-България.

4.Анализ на състоянието на интермодалните възли/връзки в трансграничния регион Румъния-България, както и проучване и анализ на добри практики за устойчиво развитие на интермодалния транспорт в рамките на TEN-T мрежата.

5.Участие в подготовката и провеждането на 4 /четири/ броя кръгли маси (2 /две/ на територията на Република България и 2 /две на територията на Република Румъния), където ще се направят презентации и обсъдят варианти за оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитието на съвместен механизъм за подкрепа на интермодалните връзки в трансграничния регион Румъния-България, които ще облекчат използването на TEN-T мрежата.

6.Разработване на варианти за оптимизиране на използването на TEN-T мрежата в трансграничния регион Румъния-България чрез укрепване на интермодалните връзки. Предложение и избор на вариант.

а) Фактически, икономичен и финансов анализ на вариантите.

б) Прогнози за въздействието върху околната среда.

в) Прогнози за безопасност и сигурност.

г) Социални прогнози.

Последни новини

Събития

Банери