СЪБИТИЯ

Римското наследство ще бъде тема на кръгли маси

2017-08-23 09:50:00 Видяна: 630 Коментари: 0

В Силистра, Видин и Свищов ще се проведат кръгли маси за обществено и експертно обсъждане по проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.067. Проектът се изпълнява от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и се финансира чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Партньор от румънска страна е Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие” - гр. Констанца.

Целта на проекта е да допринесе за увеличаването на устойчивото използване на общото културно наследство в рамките на трансграничния регион чрез развитие и промоциране на нов интегриран туристически продукт в областта на културното наследство: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния- България”.

В рамките на проекта беше проведено експертно предварително проучване на римското културно-историческо наследство в целия трансграничен регион. Изследването доведе до изготвяне на оптимален вариант на културно-исторически туристически маршрут в областта на римското наследство. В момента се работи върху два стратегически документа – за развитие, усъвършенстване и иновация, както и за маркетизиране и промоциране на маршрута.

За провеждането на широки консултации със заинтересованите страни и експертната общност се организират кръгли маси - 5 в България и 5 в Румъния. Те ще доведат до избор на консенсусен вариант относно визията за развитие на културно-историческия туристически маршрут.

Разчитаме на Вашето участие и експертния Ви принос за реализацията на този проект!

 

НАПИШИ КОМЕНТАР