КРЪГЛИ МАСИ

Повишаване на осведомеността и създаване на ангажираност сред заинтересованите страни за усвояване на пълния потенциал и валоризация на природното наследство и природния туризъм за устойчивото развитие на трансграничния регион се постига чрез организиране и провеждане на кръгли маси - в България и Румъния (общо 8). В тях са поканени да участват:

 • Представители на държавни агенции в областта на туризма и природното наследство
 • Браншови организации
 • Представители на историческите музеи
 • Еколози
 • Доставчици на допълнителни туристически услуги
 • Представители на природни паркове
 • Местни власти и областни администрации 
 • Експерти в сферата на туризма
 • НПО в сферите на туризма и на природното наследство
 • Търговско-индустриални и промишлени камари
 • Представители на малкия и среден бизнес
 • Други

До момента са проведени 4 кръгли маси за обсъждане на резултатите от предварителното проучване на природното наследство в трансграничния регион и на избора на Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“:

 • 17.01.2017 г. – гр. Враца (България)  
 • 19.01.2017 г. – гр. Русе (България)
 • 15.12.2017 г. – гр. Констанца (Румъния)
 • 19.01.2017 г. – гр. Кълъраш (Румъния)

 

Последни новини

Събития

Банери