РОЛЯ И ДЕЙНОСТИ

Устав на АДО „Дунав“, Чл. 5

Асоциацията на Дунавските общини „Дунав“ си поставя за цел:

  • Представителство и защита на интересите на членовете си пред централната власт и нейните регионални структури, пред български и чуждестранни обществени организации и други институции за развитие на гражданското общество чрез подкрепа и съдействие за силно и отговорно към гражданите местно самоуправление.
  • Сътрудничество и посредничество между общините при разработването на общи стратегии и реализирането на програми за укрепване на местното самоуправление и гражданското общество, както и за устойчиво развитие на населените места в региона.
  • Подпомагане общините – членове на Асоциацията при участието и изпълнението на регионални, национални и международни програми за социално – икономическо развитие. Подпомагане развитието на местния бизнес и оказване съдействие при изграждане на малки и средни предприятия в района и отделните общини.
  • Съдействие и участие в създаването на автоматизирана система за информационно обслужване на общините, подпомагане на нейното изграждане и функциониране.
  • Повишаване знанията и уменията на общинските съветници и служители с оглед изграждане на силно и насочено към гражданите местно самоуправление.
  • Изучаване и разпространение на българския и чуждестранния опит в областта на местното самоуправление.
  • Разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята и важността на местното самоуправление, както и участието на гражданите в него.
  • Сътрудничество със сродни организации в страната и чужбина и разширяване на трансграничното сътрудничество.

Последни новини

Събития

Банери