СЪБИТИЯ

Предстоят кръгли маси по проект TEN-T

2017-06-08 17:35:00 Видяна: 708 Коментари: 0

Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ изпълнява проект Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния - България чрез оптимизиране на  товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодални връзки, финансиран чрез Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Партньор по проекта от румънска страна е фондация Фондация “Група за екологична инициатива и устойчиво развитие“.

Целта на проекта е да допринесе за постигането на добре планирано и устойчиво развитие на транспортната инфраструктура и организация на транспортните мрежи по отношение на четирите вида пътнически и товарен транспорт: пътен, воден, въздушен и железопътен. Краен резултат от проекта е оптимизиране на транспортната свързаност на целия регион, както и подобряване на съвместните действия на румънските и българските институции при формирането на транспортни политики и вземане на решения за инвестиции.

В рамките на проекта се изготвя предварително проучване на състоянието на проблема, свързан с неблагоприятната среда за развитие на бизнес и социално-икономическата изостаналост на региона. Проектът предлага решение, основано на проучване, експертиза и иновации, за оптимизиране и модернизиране на транспортната мрежа в трансграничния регион, с цел по-добра свързаност на хората и бизнеса за постигане на устойчив растеж.

За тази цел се предвижда провеждането на консултации със заинтересованите страни и експертната общност, под формата на кръгли маси - 2 в България и 2 в Румъния. Обсъжданията ще се проведат на 13 юни 2017 г. в гр. Крайова (Румъния), 15 юни - в гр. Констанца (Румъния), 20 юни в гр. Русе (България), 22 юни - в гр. Плевен (България). Те ще доведат до избор на транспортни системи, които са сигурни, ефективни, устойчиви, екологични и модернизирани.

 

 

 

НАПИШИ КОМЕНТАР