НОВИНИ

Празнуваме Деня на Дунав

2017-06-29 19:13:00 Видяна: 326 Коментари: 0

Тази година Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ (АДО „Дунав“) отбелязва 25 години от своето създаване. През юни 1992 г. 9 общини полагат основите на сдружение на общинските власти в крайдунавския регион. Асоциацията последователно разширява дейността си и през 2017 г. вече има 37 общини-членки с общо население от над 800,00 души, работи за развитието на Дунавския регион в България и се е утвърдила като лидер в българо-румънския трансграничен регион. Мария Цанкова е Изпълнителен директор на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, доктор в областта на Международните отношения от Университета на Лимерик.

- Г-жо Цанкова, днес честваме Международния ден на река Дунав – 29 юни. Принадлежността към Дунавския регион свързва общините-членки на Асоциацията на дунавските общини, която през 2017 г. празнува 25-тата си годишнина. Каква е равносметката Ви за постигнатото дотук?

- Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ е основана през 1992 г, за да укрепи местната власт и да действа като сдружение за колективно постигане на общи цели и интереси. Мисията на Асоциацията е да работи за създаването на обща концепция за развитието на крайдунавския регион, да подпомага осъществяването на политики за социално-икономически растеж и да улеснява координацията между общински власти, институции и заинтересовани страни в ключови за развитието на Дунавския регион области. През изминалите 25 години Асоциацията успя да увеличи многократно своите членове и в момента тя функционира от името на 37 общини в Северна България. Този регион е считан за един от най-бедните в Европейския съюз, затова и предизвикателствата, с които местните власти трябва да се справят, са многобройни. От друга страна, тъкмо близостта до най-международната река Дунав разкрива многобройни възможности за развитие в контекста на членството ни в ЕС и на Дунавската стратегия. За да се възползват от тях и да разгърнат потенциала на Дунавския регион, общините трябва да действат заедно и да постигат синергични ефекти от амбициозните цели, които кметовете в нашите общини-членки си поставят. През 25-те години съществуване на Асоциацията заедно започнахме да работим за разпознаваема идентичност на Дунавския регион в България; установихме устойчиви партньорства с представители на публичния, частния и неправителствения сектор; превърнахме се в лидер при изпълнението на широкомащабни проекти в българо-румънския трансграничен регион. Освен това, работим активно за привличане на чуждестранни инвестиции и промоциране на региона, за подкрепа на добро местно самоуправление и изграждане на капацитет. Започнахме дебати по множество важни за региона теми. Асоциацията се утвърди като успешен модел за представителство на интересите на дунавските общини.

- По какъв начин Асоциацията помага на дунавските общини?

- Във своята визия за развитие до 2020 г. Асоциацията е откроила няколко приоритетни области, в които да работи: транспортна, енергийна и екологична инфраструктура, културен и природен туризъм, образование, иновации и научни изследвания, социално-икономическо развитие, сигурност, добро управление. АДО служи на своите членове и на Дунавския регион в България по няколко начина. Първо, чрез привличане на средства по програми на ЕС или от донорски институции за адресирането на проблемите и приоритетите на общините-членки и на Дунавския регион, за реализацията на които никоя община поотделно не може да отдели собствен ресурс. Този процес включва идентифициране на основните проблеми в региона, както и анализ на силните страни на дунавските общини. В момента организацията изпълнява четири българо-румънски проекта, финансирани по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., разработени в отговор на идентифицирани от нашите общини-членки мащабни предизвикателства. Във фокуса на първия проект попада търсенето на устойчиво и ефективно решение на централен за властите и хората в региона проблем, а именно - прекомерната популация на насекоми в крайдунавските общини, както и на неговите последствия - заплаха за общественото здраве, ветеринарен риск и силно негативно влияние върху бизнеса и качеството на живот. Вторият проект е свързан с друг ключов проблем – недостатъчната транспортна достъпност и свързаност, които създават пречки пред социално-икономическия растеж. Разрешаването му ще отключи потенциала на Дунавския регион за развитие. Другите два проекта са в областта на туризма като един от водещите сектори във всички общини-членки на АДО. В процес на разработване са два българо-румънски туристически маршрути, посветени на римското наследство и на защитените територии, чрез които ще привличаме повече туристи и инвестиции към региона.

- Как конкретно ще привличате инвестиции към региона?

- АДО „Дунав“ подпомага своите общини-членки, промоцирайки Дунавския регион като място за инвестиции и бизнес. През 2015 г. делегация на АДО „Дунав“ беше на работно посещение в Сицилия и Рим, където представи региона пред бизнеси и браншови организации и участва в дискусии за българо-италианско сътрудничество в различни области. Делегацията на АДО „Дунав“ беше гост и в централата на Италианската конфедерация на малката и средната частна индустрия CONFAPI. През 2016 г., в италианския град Палермо, беше подписан Меморандум за сътрудничество между Асоциацията на дунавските общини в България и Асоциацията на сицилианските общини. През 2016 и 2017 г. АДО „Дунав“ промоцира туристическото предлагане в своите общини-членки на изложението „Уикенд туризъм“. През тази година за пръв път делегация от кметове и представители на общински съвети посети и участва в обща презентация на българския Дунавски регион на най-голямото туристическо изложение в света ITB в гр. Берлин. За да популяризираме икономическия потенциал на общините, в Берлин проведохме срещи с Асоциацията за Източна Европа и Асоциацията на малкия и среден бизнес на ФРГ. За пръв път АДО „Дунав“ участва в престижния Берлински икономически форум, организиран от Института за културна дипломация. През ноември 2016 г. Асоциацията беше съорганизатор на четвъртото издание на Дунавската културна конференция на тема “Проекти за регионално сътрудничество в Дунавския регион – Заедно по Дунав към Европа”, в която се включиха участници от всички дунавски страни.

Освен това, вече седем поредни години Асоциацията организира българо-унгарски образователен форум „Морска академия 2020“. Имаме добро сътрудничество с Националното сдружение на общините в България, както и с други регионални организации за представителство на интереси. Разпознаваем партньор сме и поддържаме контакти с организации от Румъния, Германия, Австрия, Италия, Унгария.

- Каква е визията Ви за Дунавския регион в България, как мечтаете да го видите след 10 години?

- В европейски контекст, река Дунав, която честваме днес, винаги е била символ на свързаност между различни народи, култури и езици. Дунавският регион в България носи този отпечатък на уникалност, оставен от присъствието на голямата река, затова трябва уверено да изгражда своето достойно европейско настояще и бъдеще. АДО „Дунав“ се стреми да отключи потенциала на Дунавския регион: да бъде подобрена плавателността по Дунав, за да може реката повече да ни свързва, отколкото да ни разделя; да бъде подобрена транспортната система; да се инвестира в перспективни сектори и бизнеси с висока добавена стойност за местните общности; да се привлече енергията и талантът на младите хора, които да избират да остават тук и да работят за един динамичен, конкурентоспособен и привлекателен за живеене регион. Това трябва да постигнем заедно, със съвместните усилия на общините и държавата.

Ето защо приветстваме това, че настоящото правителство с министър-председател Бойко Борисов превърна Северна България в основен приоритет и вярваме, че заявената воля за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ е решителна стъпка в посока към ускорено развитие. Стана ясно, че инфраструктурната свързаност с Румъния, в т.ч. и чрез изграждане на нови мостове, също е в политическия дневен ред на страната. Мотивирани и силно ангажирани сме да участваме и активно да подпомагаме тези процеси, които в крайна сметка ще допринесат за благоденствие и просперитет в дунавските общини.

НАПИШИ КОМЕНТАР