СЪБИТИЯ

Покана за Общо събрание на АДО "Дунав"

2019-05-20 15:51:00 Видяна: 920 Коментари: 0

 

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДО „ДУНАВ“

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел Асоциация на дунавските общини „Дунав“ (АДО „Дунав“), със седалище и адрес на управление гр. Белене, община Белене, област Плевен, пл. „България“ № 23, ет. 7, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1, т. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 21.06.2019 г., от 13:00 часа, на адрес: гр. Русе, община Русе, област Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет. 6, зала „Свети Георги“.

Дневния ред за провеждане на Общото събрание можете да намерите тук. 

 

НАПИШИ КОМЕНТАР