СЪБИТИЯ

Отмяна на Общото събрание на АДО "Дунав"

2020-03-09 14:42:00 Видяна: 717 Коментари: 0

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Предвид форсмажорните обстоятелства, възникнали на територията на Община Плевен и потвърдени случаи на COVID-19, и във връзка с писмо №РД-92-2329-2/09.03.2020 г. от г-н Георг Спартански, Кмет на Община Плевен, цитиращо Заповеди №РД-01-117/08.03.2020 г. и №РД-01-118/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед №РД-10-254 08.03.2020 г. на Кмета на Община Плевен, Общото събрание на АДО „Дунав“, свикано на 20 март 2020 г., от 11:00 ч., в зала „Гена Димитрова“ на Община Плевен, гр. Плевен, не може да бъде проведено.

Предстои свикване на Управителен съвет на АДО „Дунав“, който да определи нови дата и място за провеждане на Общото събрание на сдружението. След това, делегатите и заместник-делегатите на общините членки ще бъдат поканени по реда на Устава на Асоциацията.

НАПИШИ КОМЕНТАР