НОВИНИ

ОС на АДО "Дунав" избра нов състав на УС

2020-07-27 12:20:00 Видяна: 478 Коментари: 0

На 24 юли в гр. Плевен се проведе заседание на Общото събрание на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“. Заседанието беше председателствано от г-н Милен Дулев, кмет на Община Белене. 

Общото събрание прие Отчет за дейността на Асоциацията през 2019 г. и Отчет за изпълнението на бюджета през 2019 г. Утвърден беше Годишен работен план и Проектобюджет за 2020 г. Бяха представени и новите проекти, изпълнявани от екипа на Асоциацията. 

В рамките на заседанието на Общото събрание бяха отчетени и резултати по четирите основни направления в дейността на Асоциацията: управление и организационно развитие; застъпничество и защита на интереси, стратегическо планиране и изпълнение на проекти. 

Досегашните члвенове на Управителния съвет и Контрольорът бяха освободени от длъжност и отговорност, поради изтичане на мандата им. Общото събрание на АДО "Дунав" избра нов деветчленен Управителен съвет в състав:

д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра

Милен Дулев – Кмет на Община Белене

Пенчо Милков – Кмет на Община Русе

Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили

д-р Петър Петров – Кмет на Община Ценово

Петър Петров  председател на Общински съвет - Долна Митрополия

д-р Димитър Стефанов – Кмет на Община Тутракан

Генчо Генчев – Кмет на Община Свищов

Ивелин Савов – Кмет на Община Никопол

Членовете на Управителния съвет избраха с мнозинство д-р Юлиян Найденов за Председател на Асоциацията. 

НАПИШИ КОМЕНТАР