НОВИНИ

Консултации със заинтересовани страни

2017-10-13 17:11:00 Видяна: 303 Коментари: 0

Обществени и експертни обсъждания по проект „Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България“ се състояха през месец септември и октомври в седем дунавски общини: от българска страна - Силистра, Плевен и Видин, от румънска страна – Гюргево, Констанца, Кълъраш и Крайова. Поредицата от събития се организира съвместно от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и Фондация „Жива природа“ – гр. Кълъраш, Румъния, в изпълнение на проект, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Основната цел на проекта е значителното подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион чрез разработване на съвместно институциализирано партньорство. Разработва се устойчива съвместна българо-румънска политика за управление на риска, базирана на експертиза и технологични достижения, с  ясни ангажименти на компетентните институции, както и механизъм за актуализация и усъвършенстване на политиките за управление на риска.

В обсъжданията взеха участие множество заинтересовани страни, сред които представители на местните и държавни власти, РЗИ, РИОСВ, басейнови дирекции, неправителствен и частен сектор и др.

В рамките на обществените обсъждания бяха представени резултатите от предварителното проучване на състоянието на проблема в региона. Дискутирани бяха и добри практики за съвместен контрол над популацията на насекоми. Предварителното проучване е проведено на територията на 8 области в България и 7 окръзи в Румъния и предлага три варианта за управление на риска от прекомерна популация на насекоми в трансграничния регион, като всеки от тях предполага различна институционална рамка, форма на финансиране и метод на дезинсекция.

Сред темите на кръглите маси беше обсъждане на съвместната стратегия за управление на риска от прекомерна популация на насекоми в трансграничния регион, която също се разработка по проекта. Бяха направени множество добри предложения, които ще бъдат взети предвид при изработването ѝ.

Предстои една финална конференция, която ще се проведе в България. Благодарение на този проект се създава механизъм, включващ сигурен и ефективен процес на дезинсекция – съвместен анализ на климатичните условия, идентифициране на рисковите райони, методи на координация при третирането против насекоми.

НАПИШИ КОМЕНТАР