СЪБИТИЯ

Начална пресконференция по проект PARKS, 15.2.1.068

2016-09-09 15:29:00 Видяна: 384 Коментари: 0

На 14 септември 2016 г., от 13:00 ч., Екомузей с аквариум, ул. Етър №3, гр. Русе, ще се състои начална пресконференция по проект "Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“

Проектът се финансира по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. и се изпълнява от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и Фондация "Жива природа" - Кълъраш.

В рамките на Началната пресконференция ще бъдат представени целите, дейностите и очакваните резултати по българо-румънския проект. Основната цел на проекта е да се увеличи устойчивото използване на общото природно наследство в рамките на трансграничния регион чрез развитие и промоциране на интегриран туристически продукт в областта на природното богатство: Маршрут „Защитено природно наследство в трансграничния регион Румъния-България”. 

НАПИШИ КОМЕНТАР