СЪБИТИЯ

Начална пресконференция по проект INSECTS, 15.3.1.016

2016-09-29 11:58:00 Видяна: 412 Коментари: 0

На 29 септември 2016 г. (четвъртък), от 14:30 ч. в хотел "Дунав Плаза", ет.2, ще се състои начална пресконференция по проект "Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФФР) и от държавните бюджети на Румъния и България. 
В пресконференцията ще вземат участие г-н Пламен Стоилов, кмет на Община Русе; г-жа Мария Цанкова, изпълнителен директор на Асоциацията на дунавските общини "Дунав"; г-н Габриел Шебе, представител на Фондация „Жива природа“ (Кълъраш). На пресконференцията ще присъстват и кметове на общини-членки на Асоциацията. Ще бъдат представени резултатите от първото социологическо проучване, проведено в България и Румъния, през месец август.
Основната цел на проекта е значително да се подобри превенцията и управлението на риска от прекомерна популация на насекоми в трансграничния регион чрез разработване на съвместно институционализирано партньорство. Предвижда се формулирането на устойчива българо-румънска политика за управление на риска, базирана на експертиза и технологични достижения, с ясни ангажименти на компетентните институции, както и с приемането на механизъм за актуализация и усъвършенстване на съвместните дейности.

НАПИШИ КОМЕНТАР