СЪБИТИЯ

Кръгова икономика и устойчиво развитие на Балканите

2019-05-23 14:28:00 Видяна: 962 Коментари: 0

КОНФЕРЕНЦИЯ:

„КРЪГОВА ИКОНОМИКА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БАЛКАНИТЕ”

 

Представяне на бялата книга

5 юни 2019 г. (сряда), 11:00

Дом на Европа, ул. „Георги С. Раковски” №124, София

 

Моля да потвърдите Вашето присъствие на: contact@bsdi-institute.eu

 

10:30 - 11:00 Регистрация

11:00 - 11:30 Официално откриване:

- Ева Паунова МАЙДЕЛ: Евродепутат от ГЕРБ/ЕНП

- Султанка ПЕТРОВА: Зам. - министър на труда и социалната политика в България

- Проф. Петранка ФИЛЕВА: Зам. - председател на дружество за ООН в България

- Д-р Иван НЕЙКОВ: Председател на управителния съвет на БИТСП

11:30 - 11:50 Устойчиво развитие в Република България

- Факултет Стопанско управление, Лесотехнически университет: Проф. д-р Иван Палигоров, декан

- Добри практики: VIVACOM – Цветелина Арсова, експерт ПР и външни комуникации

11:50 - 12:10 Устойчиво развитие в Република Северна Македония

- Международен славянски университет: Проф. д-р Васко Стамевски

- Добри практики: ЗЕЛС – Г-жа Душица Перишик, изп. директор

12:10 - 12:20 Представяне на почетен член на Балканския институт за устойчиво развитие:

- Г-жа Елена Никодиновска – Белгийски почетен консул в Република Северна Македония

12:20 - 12:40 Устойчиво развитие в Република Сърбия

- Икономически факултет, Университет Ниш: Проф. Жадранка Тодорович

- Добри практики: гимназия „Св. Кирил и Методий”: г-жа Снежана Симеонов, директор

12:40 - 13:00 Кръгова икономика и устойчиво развитие: към устойчиви партньорства

- Технически университет Троа, Франция: г-н Тиери Булогне, зам.-дир. на дирекция „Международни

отношения”

- Екатерина Йорданова – председател на СТСБ и вицепрезидент на Европейската транспортна федерация

13:00 - 13:30 Подписване на Меморандум за сътрудничество

- Община Гази Баба (Република Северна Македония ): г-н Борис Георгиевски (кмет)

- Община Бутел (Република Северна Македония ): г-н Велимир Смилевски (кмет)

- Община Гьорче Петров (Република Северна Македония ): г-н Александар Наумовски (кмет)

- Община Велес (Република Северна Македония ): г-н Аце Коцевски (кмет)

- Община Щип (Република Северна Македония ): г-н Благой Бочварски (кмет)

13:30 Коктейл

НАПИШИ КОМЕНТАР