СЪБИТИЯ

Кръгли маси за приоритетите в транспорта

2017-12-04 10:25:00 Видяна: 874 Коментари: 0

На кръгли маси в Русе и Видин ще бъдат представени резултатите от мащабно предварително проучване в областта на транспорта, обхващащо цели българо-румънски трансграничен регион. То е извършено в рамките на проект „Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния - България чрез оптимизиране на  товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодални връзки, изпълняван от Асоциацията на дунавските общини "Дунав" и финансиран чрез Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Партньор по проекта от румънска страна е фондация “Група за екологична инициатива и устойчиво развитие“.

Целта на проекта е да допринесе за постигането на добре планирано и устойчиво развитие на транспортната инфраструктура и организация на транспортните мрежи по отношение на четирите вида пътнически и товарен транспорт: пътен, воден, въздушен и железопътен. Краен резултат от проекта е оптимизиране на транспортната свързаност на целия регион, както и подобряване на съвместните действия на румънските и българските институции при формирането на транспортни политики и вземане на решения за инвестиции.

В рамките на проекта се изготвя Стратегия за подобряване на TEN-T мрежата, чрез подобряване на капацитета на интермодални възли в трансграничния регион Румъния-България. Проектът предлага решение, основано на проучване, експертиза и иновации, за оптимизиране и модернизиране на транспортната мрежа в трансграничния регион, с цел по-добра свързаност на хората и бизнеса за постигане на устойчив растеж.

За тази цел се предвижда провеждането на консултации със заинтересованите страни и експертната общност, под формата на кръгли маси - 2 в България и 2 в Румъния. Те ще доведат до избор на транспортни системи, които са сигурни, ефективни, устойчиви, екологични и модернизирани. Двете кръгли маси в България ще се проведат в Русе и Видин, а домакини на събитията в Румъния ще бъдат Гюргево и Крайова. 

Разчитаме на Вашето участие и експертния Ви принос към реализацията на този проект!

 

 

НАПИШИ КОМЕНТАР