СЪБИТИЯ

Кръгли маси по проект Limes

2016-12-19 14:56:00 Видяна: 666 Коментари: 0

На 14 декември 2016 г. в гр. Видин се проведе първата кръгла маса в България за обществено и експертно обсъждане на предварително проучване на римското културно-историческо наследство и неговия потенциал за социализация в българо-румънския трансграничен регион. Кръглата маса се организира в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.067, изпълняван от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и финансиран чрез Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Партньор по проекта от румънска страна е Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие” в гр. Констанца. В румънските градове Констанца и Крайова също бяха организирани подобни дискусии с местни заинтересовани страни и експерти. 

Целта на проекта е да се увеличи устойчивото използване на общото културно наследство в рамките на трансграничния регион чрез развитие и промоциране на интегриран туристически продукт в областта на културното наследство: Маршрут „Римска граница в трансграничния регион Румъния- България”.

В рамките на проекта се провежда предварително проучване на обектите на римското културно-историческо наследство в региона. Изследването си поставя за цел да изготви оценка на тяхната културно-историческа и археологическа стойност, както и на степента им на социализация и свързания с това туристически потенциал. Въз основа на получените резултати трябва да се разработи вариант на маршрут „Римска граница в трансграничния регион Румъния- България”.

За тази цел се организират консултации със заинтересованите страни и експертната общност, под формата на кръгли маси - 3 в България и 3 в Румъния. Те ще доведат до избор на най-подходящ вариант за създаването на маршрута и до постигане на консенсус относно проблемните области и предизвикателства пред управлението и социализирането на обекти. 

НАПИШИ КОМЕНТАР