СЪБИТИЯ

Кръгли маси по проект Insects

2016-11-30 13:27:00 Видяна: 363 Коментари: 0

В Русе, Плевен и Видин ще се проведат първите три кръгли маси, част от изпълнението на проект „Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България“, финансиран чрез Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Партньор по проекта от българска страна е Асоциацията на дунавските общини "Дунав", а от румънска - фондация „ Жива природа“.

Основната цел на проекта е значително подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион, чрез разработване на съвместно институционализирано партньорство.

В рамките на проекта се изготвя предварително проучване на състоянието на проблема, свързан с риска от прекомерна популация на насекоми. Изследването си поставя за задача да идентифицира рисковите зони и факторите за развитие на проблема, както и да открои добри практики за управление на риска и за съвместен контрол на популацията на насекоми.

За тази цел се предвижда провеждането на консултации със заинтересованите страни и експертната общност, под формата на кръгли маси - 3 в България и 4 в Румъния. Те ще доведат до избор на най-подходящ вариант за институционализирано партньорство между всички заинтересовани страни в трансграничния регион. 

НАПИШИ КОМЕНТАР