СЪБИТИЯ

Икономически форум за Източна Европа - 23.05.2017

2017-04-25 11:07:00 Видяна: 630 Коментари: 0

На 23.05.2017 г. в гр. Хамбург (Германия) ще се проведе 7-мият Икономически форум за Източна Европа, организиран от Асоциацията за Източна Европа. Тази година той е посветен на теми, ориентирани към бъдещето: "Дигитализация/Индустрия 4.0", "Градска инфраструктура", "Логистика и транспорт". 

Страните от Централна и Източна Европа се фокусират върху цифровизацията на икономиката, развитието на инфраструктурата и логистиката и предлагат интересни бизнес решения. Независимо от това, предизвикателствата пред източноевропейските икономики са свързани повече от всякога със завършването на трансформационните процеси и стимулирането на мрежи за производство по цялата верига на добавената стойност на национално и международно равнище.

В рамките на форума компетентни институции и гости от сферите политика, икономика, наука и дипломация ще дискутират актуални рамкови условия, стратегии, успешни проекти от Централна, Източна и Югоизточна Европа, Южен Кавказ и Централна Азия. Събитието ви дава възможност да създадете контакти и да проучите възможности за сътрудничество и съвместни инвестиции. В рамките на приобщения форум "Стартъпите срещат средния бизнес" млади предприемачи ще представят своите иновативни разработки. 

За да се запознаете с програмата на събитието и за повече информация: http://www.osteuropaverein.org/veranstaltungen/osteuropa-wirtschaftstage/7-osteuropa-wirtschaftstag/

НАПИШИ КОМЕНТАР