СЪБИТИЯ

Как да подобрим транспортната система в ТГС региона

2017-06-26 16:53:00 Видяна: 727 Коментари: 0

През месец юни 2017 г., на територията на Република Румъния и Република България, бяха проведени четири кръгли маси, по проект „Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодални връзки“, с регистрационен номер 15.1.1.010. Заинтересовани страни и компетентни институции в сферата на транспорта бяха поканени и взеха участие в обществени обсъждания на 13-ти и 15-ти юни в румънските градове Крайова и Констанца, както и на 20-ти и 22-ри юни в Русе и Плевен в България.

Проектът се финансира по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. и се изпълнява от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ (България) и Фондация „Група за екологична инициатива и устойчиво развитие, гр. Крайова (Румъния).

По време на кръглите маси бяха представени целите, дейностите и очакваните резултати по българо-румънската инициатива. Основната цел на проекта е значително да подобри процеса на планиране, разработване и координация на трансграничната транспортна система за по-добро свързване с TEN-T мрежата в трансграничния регион.

Представено беше предварителното проучване, изработено от външни специализирани организации от двете страни, на текущото състояние на пътната и железопътната мрежа, водния и въздушен транспорт в трансграничния регион Румъния-България, както и изследване на най-добрите практики за устойчиво развитие на интермодалния транспорт. Представени бяха варианти за оптимизиране използването на граничния регион TEN-T Румъния-България чрез укрепване на интермодалните връзки.

На срещите в България и Румъния присъстваха представители на национални, териториални и местни власти: Министерство на транспорта, Национална компания „Железопътна инфраструктура“, Басейнова дирекция „Дунавски район“, председатели на Общински съвети, кметове на общини, представители на областни управи, неправителствени организации, експерти и други заинтересовани страни.

След оживени дискусии бяха предложени и допълнителни идеи и становища, които ще залегнат в окончателния вариант на предварителното проучване.

Следващата дейност по изпълнението на проекта е разработване и приемане на съвместна стратегия за усъвършенстване на TEN-T мрежата чрез повишаване капацитета на интермодалните възли. Тя ще бъде изготвена, въз основа на събраната по време на предварителното проучване информация.

НАПИШИ КОМЕНТАР