СЪБИТИЯ

Дунавското наследство като ресурс за туризъм

2021-08-30 17:08:00 Видяна: 507 Коментари: 0

Две работни срещи, посветени на дунавското наследство като ресурс за туризъм, ще се проведат в началото на месец септември по инициатива на БлуЛинк - на 2.09. в Община Белене и на 3.09. в Община Гулянци. Събитията се организират в рамките на проект DANUrB+ (DANube Urban Brand/Градски бранд Дунав+), по който Асоциацията на дунавските общини "Дунав" е асоцииран партньор. 

Основната цел на срещите е да се дискутира с местни заинтересовани хора и организации за това как богатото, но и все още малко познато културно и историческо наследство в Дунавския регион в България може да бъде използвано за създаване на нови възможности за туризъм и бизнес. На събитията са поканени за участие представители на местни институции, граждански организации, културни и образователни институции, бизнеси и производители, които са ангажирани в опазване на местното културно и историческо наследство или свързаното с него развитие на местния туризъм.

Линкове за регистрация, подробна програма, както и местата за провеждане на двете работни срещи можете да намерите тук:

- Работна среща в Община Белене

- Работна среща в Община Гулянци 

 

НАПИШИ КОМЕНТАР