НОВИНИ

АДО "Дунав" участва в "Деня на Дунавския транспорт" в ЕП

2017-11-27 12:53:00 Видяна: 213 Коментари: 0

Делегация от представители на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ (АДО) взе участие в организираната за втора поредна година инициатива „Ден на Дунавския транспорт“, която се проведе на 23 ноември 2017 г. в сградата на Европейския парламент в Брюксел. Д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра, д-р Димитър Стефанов, кмет на Община Тутракан, г-н Милен Дулев, кмет на Община Белене, г-н Валентин Атанасов, кмет на Община Сливо поле, г-н Цветомир Петров, зам.-кмет на Община Ценово и г-н Петър Петров, председател на Общински съвет - Долна Митрополия отправиха силно послание за развитие на транспорта като значим сектор за постигане на социално-икономически растеж в българо-румънската част на Дунавския макрорегион. Конференцията „Зелен, ефективен и иновативен Дунавски транспорт“, организирана от неправителствената организация "ProDanube International”, беше открита от ресорния комисар по транспорта г-жа Виолета Булц. Участие в събитието взеха също г-н Фелиск Строе, министър на транспорта на Румъния, г-жа Мая Бакран-Марчич, зам.-генерален директор на Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ към Европейската комисия, членове на Европейския парламент, представители на бизнеса и др.

Изпълнителният директор на АДО „Дунав“ г-жа Мария Цанкова направи ключово изказване относно позицията на дунавските общини по отношение бъдещето на транспортните политики за свързаност в ЕС. В присъствието на представители на публичния и частния сектор от дунавските държави, г-жа Цанкова представи визията на АДО: „Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ разпознава потенциала на Дунавския регион в България за икономически растеж, социално-културна значимост и екологична устойчивост и приема, че ключов фактор за реализацията на този потенциал е транспортната свързаност на региона и неговата интеграция в трансевропейската транспортна мрежа. Целите за ефективен, интелигентен, зелен и безопасен транспорт в Дунавския регион в България се постигат чрез проактивна роля на Асоциацията и сътрудничество с компетентните институции и с всички заинтересовани страни за планиране на транспортния сектор и за инвестиции в транспортна инфраструктура и услуги. Асоциацията заявява своето желание за участие в процеса на консултации на решенията и на привличане на инвестиции в транспортния сектор“. Транспортът е една от приоритетните сфери на дейност на организацията, а доказателство за проактивната ѝ роля в тази област е фактът, че в момента асоциацията изпълнява проект „Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодалните връзки“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Необходимостта от изграждането на нови мостове над Дунав и на пътни връзки в Северна България беше централна тема по време на провелата се в същия ден среща на членовете на Асоциацията с българския евродепутат от Групата на ЕНП г-н Андрей Новаков и неговите колеги – Мариан-Жан Маринеску от Румъния и Ян Олбрихт от Полша. Г-н Новаков информира представителите на местната власт, че е активно ангажиран със запазването на Кохезионната политика през следващия програмен период след 2020 г., докато г-н Маринеску и г-н Олбрихт споделиха идеите си за реформиране на процеса по изпълнение на Дунавската стратегия и подчертаха значимостта на трансграничното сътрудничество в целия Европейския съюз.

 

НАПИШИ КОМЕНТАР