НОВИНИ

25 години АДО "Дунав"

2017-06-16 13:27:00 Видяна: 256 Коментари: 0

Днес отбелязваме 25-тата годишнина от провеждането на Учредителното събрание на Асоциацията на дунавските общини "Дунав"! На 16 юни 1992 г. девет общини-учредителки полагат основите на сдружение на общинските власти в крайдунавския регион, което има амбицията да работи за решаването на общи проблеми и за реализирането на общи цели. Днес, припознаващите тази мисия като своя общини са вече тридесет и седем.
През 25-те години от съществуването на Асоциацията заедно успяхме да постигнем много: създадохме разпознаваема идентичност на Дунавския регион в България; установихме устойчиви партньорства с представители на публичния, частния и неправителствения сектор; постигнахме консенсус относно силните и слабите страни на нашия регион, относно предизвикателствата и перспективите, които се разкриват пред него. Асоциацията се утвърди като успешен модел за представителство на интересите на дунавските общини. С дейността си организацията ще продължи и занапред да се стреми към намиране на решения на общи проблеми, създаване на регионални, трансгранични и транснационални мрежи за партньорство, привличане на чуждестранни инвестиции и популяризиране потенциала на региона.

НАПИШИ КОМЕНТАР