МИСИЯ И ВИЗИЯ

Асоциацията на Дунавските общини "Дунав" има проактивна и лидерска роля в значителното подобряване на качеството на живот на населението в общините-членки. Населението може да постигне потенциала си в един динамичен регион с развита инфраструктура и продуктивна бизнес среда, където науката и иновациите са водещи, и заинтерованите страни си партнират за постигане на общите цели. Асоциацията постига стратегическата си цел чрез улесняване на работата на местните администрации, бизнеса, университетите и научните институти, неправителствените организации в приоритетните области на транспортната, екологичната и енергийната инфраструктура; социалното и икономическо развитие; наука, технологии и образование; и сигурност. 

 

 

 

Последни новини

Събития

Банери