ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

МАРИЯ ЦАНКОВА ХРИСТОВА

    

 

Мария Цанкова е доктор в областта на Международните отношения от Университета на Лимерик. Магистър е по съвременни Европейски учения от Сасекския университет и по философия от Софийския университет "Св. Климент Охридски". Притежава богат академичен опит като докторант, аспирант и преподавател в шест университета в България, Великобритания, Ирландия и САЩ. Има експертен и мениджърски опит по програми ФАР на ЕО, Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, "Наука за мир и сигурност" и др.

 

Последни новини

Събития

Банери