НОВИНИ

Водородният проект в Русе преминава към фаза на осъществяване

2021-06-10 14:03:00 Видяна: 268 Коментари: 0

Проектът за въвеждане на инфраструктура за производство на водород и на кораб и автобуси с горивни клетки в Русе преминава към фаза на осъществяване след разработването на спецификациите на проекта, финансовия анализ и изготвянето на подробни бюджети, стратегия, която да позволи на русенския проект да получи достатъчно финансиране и формиране на структура за неговото управление. Съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ (FCH JU) предостави помощ в продължение на една година за подробното планиране и разработване на този иновативен проект. Проектът се осъществява съвместно от Община Русе, Общински транспорт Русе АД, Русенски университет "Ангел Кънчев", "Параходство Българско речно плаване" АД , Асоциацията на дунавските общини "Дунав", Българската асоциация за водород, горивни клетки и съхранение на енергия и Българската академия на науките. 

Дейностите на водородния проект в Русе са планирани в контекста на Значимия проект от общ европейски интерес (IPCEI) Green Hydrogen @ Blue Danube чрез модернизиране на съществуващ тласкач с хибридна батерия с нулеви емисии и задвижване на горивни клетки и използването на плавателния съд по река Дунав. Корабът ще бъде зареждан в пристанище Русе Изток, като се използва ново мобилно решение за зареждане с водород, произведен от електролизьор, разположен в новото автобусно депо в Русе на ул. "Капитан Райчо Николов". Електролизьорът ще се захранва от нов фотоволтаичен парк, който ще бъде построен на територията на депото. Освен за използване от тласкача, водородът ще се използва и за зареждане на двадесет 12-метрови автобуса с горивни клетки, използвани по маршрути на обществения транспорт в града като част от общинския автобусен парк на Русе.

Значителното технологично развитие и опит, създадени през началната фаза на проекта, ще проправят пътя за мащабно производство и транспортиране на водород, което ще позволи на България да постигне целта за износ на евтин зелен водород в Северна Европа през транспортната ос река Дунав. В допълнение към смекчаването на въглеродните емисии от речни плавателни съдове и автобуси, проектът се очаква да има и значителни местни ползи за околната среда чрез намаляване на замърсяването на въздуха и на вредните въздействията върху екосистемите по поречието на Дунав.

НАПИШИ КОМЕНТАР