СЪБИТИЯ

Сортирай По : Най-нови
 • Кръгова икономика и устойчиво развитие на Балканите

  2019-05-23 14:28:00
  Представяне на Бяла книга още...
 • Покана за Общо събрание на АДО "Дунав"

  2019-05-20 15:51:00
    ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДО „ДУНАВ“   ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел Асоциация на дунавските общини „Дунав“ (АДО „Дунав“), със седалище и адрес на управление гр. Белене, община Белене, област Плевен, пл. „България“ № 23, ет. 7, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1, т. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 21.06.2019 г., от 13:00 часа, на адрес: гр. Русе, общи още...
 • Семинар на експерти от Дунавска перла Регион Русе

  2019-05-20 11:06:00
  Експерти от четири общини – Русе, Силистра, Тутракан и Свищов – се събират на семинар в Тутракан на 21-22 май 2019, за да обсъдят резултатите от създаването на дунавската перла Регион Русе като дестинация, прилагаща концепцията за устойчивата мобилност в туризма. още...