НОВИНИ

Проект за пространствено развитие на Дунавското крайбрежие

2019-03-22 17:16:00 Видяна: 476 Коментари: 0

ПРОЕКТ: ФОРМУЛИРАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА ПОЛИТИКА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА КРАЙБРЕЖНИТЕ ТЕРИТОРИИ НА РЕКА ДУНАВ В СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ВЛАСТИ И ГРАЖДАНИ

ДОГОВОР ЗА БФП №BG05SFOP001-2.009-0171-C01

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

1. Отправяне на препоръки за по-добра регулаторна среда за формулиране/провеждане на социално-икономически политики в Дунавския регион в България като резултат от взаимодействие между власти, граждани и бизнес;

2. Принос към партньорско управление с организации на гражданите и бизнеса, които заедно с властите в региона участват в процеса на формулиране на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежието на река Дунав;

3. Принос към открито и отговорно управление в Дунавския регион в България чрез формулиране на комплексна политика.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

1. Разработване на експертно проучване на регулаторната (законодателна и институционална) и стратегическата рамка и на добрите практики като основа за съвместно формулиране на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежни територии на река Дунав;

2. Проучване и определяне на потребностите/нагласите/предпочитанията на целевите групи по отношение формулирането на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав;

3. Разработване на проект на Зелена книга за интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в България.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 35 461,80 лв.

НАЧАЛНА ДАТА: 11.03.2019 г.

КРАЙНА ДАТА: 11.03.2020 г.

 

НАПИШИ КОМЕНТАР