НОВИНИ

Сортирай По : Най-нови
  • Финална партньорска среща по проект Living Danube Limes

    2022-11-12 11:22:00
    След вдъхновяващата международна конференция "Дунавският лимес като устойчива бранд дестинация“, на 10 ноември се състоя и последната партньорска среща по проект Living Danube Limes, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020 г./Interreg Danube Transnational Program. още...
  • Конференция "Дунавският лимес като устойчива бранд дестинация“

    2022-11-11 11:08:00
    На 9 ноември се проведе Международната конференция "Дунавският лимес като устойчива бранд дестинация“/ International Conference "Danube Limes as a Sustainable Brand Destination", която беше и последна в рамките на международния проект Living Danube Limes, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020 г./Interreg Danube Transnational Programme. още...