НОВИНИ

АДО участва в проект "EcoDalli" по Програма "Хоризонт Европа"

2023-01-03 15:48:00 Видяна: 428 Коментари: 0

На 01.01.2023 г. започна изпълнението на проект „ECOsystem-based governance with DAnube lighthouse Living Lab for sustainable Innovation processes – EcoDaLLi“, финансиран по процедура HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-04 — Danube river basin lighthouse на Програма „Хоризонт Европа“. Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ е партньор по Проекта. Водещ партньор е Steinbeis Europa Zentrum, Германия. Срокът за изпълнението на проекта е 42 месеца.

Основна цел на проекта EcoDaLLi е да централизира структурите за управление в басейна на река Дунав по отношение на иновативни решения за подобрено екологично възстановяване, защита и опазване на басейна на река Дунав и неговата делта чрез насърчаване на по-силна иновационна екосистема в рамките на добре свързана Жива лаборатория. EcoDaLLi обединява 19 европейски партньора и един поддържащ партньор (Water JPI) от управлението, бизнеса, академичните среди и гражданското общество, които съвместно създават и предават интелигентни знания с допълващи се публични и/или частни организации и мрежи, за да интегрират иновациите за опазването и възстановяването на водите на ниво Дунавски басейн, за координиране и усъвършенстване на инструменти и услуги (Платформа за мисии, харта).

Участието на АДО „Дунав“ в екосистемата за иновации в басейна на река Дунав е ключово за изпълнение на мисията ѝ, а също и на задачите, произтичащи от Визията за развитие на АДО „Дунав“ за периода 2021 – 2030 г., а именно развитие на дунавските общини и региона чрез пилотно и широкомащабно въвеждане на иновативни технологии и процеси и чрез партньорства с всички заинтересовани страни.

 

НАПИШИ КОМЕНТАР