СЪБИТИЯ

Социални аспекти на мобилността

2018-09-21 16:28:00 Видяна: 772 Коментари: 0

КЛУБ „Устойчиво развитие на гражданското общество“

кани най-любезно на

конференция „Социални аспекти на мобилността – как тя подобрява качеството на живот в градовете“

и кръгла маса „Зелените обществени поръчки“

Дата: 19 октомври 2018,  петък 10:00 ч.

Място на провеждане: Конферентна зала на хотел „Дунав“ - Русе

Инициативата се провежда в рамките на проект "CIVITAS ECCENTRIC – Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали“, финансиран програма Хоризонт 2020 на ЕС

За повече подробности  моля да се свържете с г-жа Лора Саркисян на тел. 0888 859622 или електронна поща lorasarkisyan@abv.bg.

 

П Р О Г Р А М А 

10:00 – 10:30

Регистрация на участниците, кафе

 

10:30 – 11:00

Официално откриване

Приветствие от кмета на Община Русе – Пламен Стоилов

 

11:00 – 11:30

Пленарна сесия

Презентация на д-р Страхил Карапчански, заместник-кмет на Община Русе, на тема „Синергия между ОПРР и Хоризонт 2020 за подобряване качеството на живот в град Русе“

 

11:30 – 12:00

Презентация на проф. д-р Велизара Пенчева, председател на Общото събрание на Русенския университет „Ангел Кънчев“, на тема „Социалните иновации в мобилността – условия за подобряване качеството на живот в градовете“

 

12:00 -  12:30

Презентация на доц. Лучия Илиева, председател на Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“, на тема „Стимулиране на туризма  в русенски регион чрез проект „ТРАНСДАНЮБ.перли“

 

12:30 – 13.00

Презентация на Асоциация на дунавските общини „Дунав“ на тема „По-близо до Европа чрез ТЕН–Т проектите“

 

13:00 – 14:00

Делови обяд за участниците в ресторант „Дунав плаза“

 

 

14:00 – 16:00

 

Дискусионна сесия

Кръгла маса на тема „Зелени обществени поръчки и мобилност“

 

16:00

Закриване

 

НАПИШИ КОМЕНТАР