СЪБИТИЯ

Покана за 3-ти и 4-ти уъркшоп по проект EcoDaLLi

2023-09-25 17:03:00 Видяна: 634 Коментари: 0

АДО „Дунав“ отправя покана за участие в уъркшоп за заинтересовани страни в рамките на проект EcoDaLLi, финансиран по Програма „Хоризонт Европа“.  Събитието, озаглавено „Възстановяване на нашите океан и води: Уъркшоп за заинтересовани страни по проект EcoDaLLi относно иновативни решения за по-добро опазване, възстановяване и пространствено управление на Средния и Долния Дунав“, ще се състои в хибриден формат на 25 октомври 2023 г., от 9:30 до 12:30 (Централноевропейско време). Организирано от ICLEI Europe и АДО „Дунав“, то ще се проведе като паралелно събитие в рамките на 12-тия Годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Домакин на уъркшопа ще бъде Факултетът по организационни науки към Университета на Марибор, на адрес: Kidričeva cesta 55a, Kranj, Словения.

Линк за регистрация за участие на място – тук

Линк за онлайн регистрация – тук

Дневния ред на събитието можете да видите тук.

Проект EcoDaLLi има за цел да централизира структурите за управление на река Дунав по отношение на иновативни решения за подобрено екологично възстановяване, защита и опазване на басейна на река Дунав, Делтата на река Дунав и региона на Черно море. Събитието, под формата на два паралелни уъркшопа, ще събере заинтересовани страни от бизнеса, академичните среди, властите и гражданското общество, за да обсъдят нуждите, предизвикателствата, взаимовръзките и пропуските между местните и регионалните стратегии за възстановяване на Среден и Долен Дунав.

Тези уъркшопи са организирани в две сесии, като участниците са разделени на три работни групи за всяка сесия, според основните теми на Мисия „Океан“ на ЕС: „Възстановяване на екосистемите за повишено биоразнообразие и устойчивост“, „Намаляване или премахване на замърсяването на водата“ и „Действия за кръгова & синя икономика и декарбонизация“. Ще се проведат дискусии, като се вземат предвид основните теми, отнасящи се до предстоящите Живи лаборатории (Living Labs) на територията на Среден и Долен Дунав:

● Изменение на климата: защита на местните общности и екосистеми от екстремни събития и разработване на мерки за смекчаване на изменението на климата;

● Водни системи: стимулиране на местни икономически дейности и решения, създадени от човека, внедряване на решения за отпадъчни води за улесняване на иновационни действия;

Надявайки се, че ще споделите своите опит и експертиза, свързани с основните теми (изменение на климата и водни системи) с нас, разчитаме на Вашето участие!

НАПИШИ КОМЕНТАР