УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

д-р Юлиян Найденов 

 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Милен Дулев – Кмет на Община Белене

Пенчо Милков – Кмет на Община Русе

 

ЧЛЕНОВЕ 

Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили

д-р Петър Петров – Кмет на Община Ценово

Петър Петров председател на Общински съвет - Долна Митрополия

д-р Димитър Стефанов – Кмет на Община Тутракан

Генчо Генчев – Кмет на Община Свищов

Ивелин Савов 

Последни новини

Събития

Банери