ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Адрес: гр. Русе, п.к. 7000, бул. „Генерал Скобелев“ 31, блок „Българска роза“, партерен етаж

Телефон: +359/889-458081

Факс: +359/82-520535

Интернет страница: www.adodunav.org

Ел. поща: adodunav@abv.bg

Последни новини

Събития

Банери