DAWETREST

Име на проекта

Възстановяване на дунавски влажни зони и заливни равнини чрез системни, ангажирани с общността, устойчиви, иновативни дейности (DaWetRest)

Програма

Хоризонт Европа

Продължителност

4 години (2023-2027)

Партньори

26 партньори и 20 асоциирани партньори от 12 държави

Общ размер на грант от ЕК

8 200 873.75 EUR

Описание на проекта

DaWetRest има за цел да разработи и демонстрира (пилотно) конкретни решения в басейна на река Дунав за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени вътрешните и крайбрежните екосистеми на влажните зони, а именно:

 • биоразнообразие;
 • качество и наличие на вода;
 • климатична устойчивост и/или неутралност;
 • социално-икономически ползи за местните общности.

Тези трансформиращи и иновативни решения ще бъдат утвърдени от местните общности и основните местни/регионални и европейски заинтересовани страни. DaWetRest ще подготви и планира репликацията, внедряването и мащабирането на валидираните иновативни решения за следващата фаза на Мисията на ЕК, свързана с водите и океана. В тази връзка проектът DaWetRest предлага няколко силни идеи, като например:

 • изпълнение и подбор на интервенции/дейности въз основа на широк и предварително натрупан опит (ноу-хау) – близки обекти (sibling sites)  и опит извън ЕС;
 • местен, регионален и басейнов взаимозависим анализ на резултатите от планираните интервенции/дейности;
 • обединяване на собствени данни, модели и дигитални инструменти на проект DaWetRest със съществуващи и бъдещи такива, към бъдещ централизиран център за знания;
 • включване на управляващите органи и редица местни участници в целия процес от самото начало.

По този начин резултатите от DaWetRest ще ускорят и универсализират внедряването на иновативни решения във втората фаза на Мисия „Океан и води“ на ЕК. Демонстрацията на иновативни и ориентирани към резултати решения се изпълнява чрез три демонстратора с основни пилотни обекти:

 • Демонстратор Среден Дунав;
 • Демонстратор Долен Дунав;
 • Демонстратор Делта на река Дунав.

Всеки демонстратор предлага основни пилотни обекти за интервенция, близки обекти (sibling sites), репликации, платформи/услуги, ангажиране на местни заинтересовани страни и методологии за укрепване на иновациите, знанията и сътрудничеството в и извън проект DaWetRest в Дунавския басейн и в цяла Европа. Чрез широко представен консорциум, както и чрез активно сътрудничество (напр. чрез т.нар. Общност за обмяна на практики), проект DaWetRest ще предостави инструменти за значителна трансформация в района на басейна на река Дунав.

За повече информация можете да посетите официалната страница на проекта: https://dawetrest.eu.

 

 

 

 

Последни новини

Събития

Банери